Palvelut

Puhallusvillan asennus

Ilmastonmuutoksen torjunta, lämmityskustannusten nousu ja kestävä rakentaminen. Tässä on kolme keskeistä syytä hoitaa lämmitettävien rakennusten eristys kunnolla. 

Jos olet epävarma talosi tilanteesta, pyydä meidät tarkistamaan, olisiko talonne yläpohjassa tarvetta lisätä tai vaihtaa eristeitä!

Eristystä suunniteltaessa suosittelemme, että villa asennetaan puhaltamalla. Puhallusvilla saadaan helposti ahtaisiinkin paikkoihin eikä siinä ole lainkaan saumoja kuten palavillassa.

Mieti ensin, millaisen eristerakenteen haluat. Hengittävä rakenne ottaa vastaan ja luovuttaa kosteutta – toisin sanoen vuoroin kostuu, vuoroin kuivuu – ja pystyy siten tasaamaan rakenteiden ja huoneilman kosteusvaihteluita. Höyrynsulkuperiaatteen mukaan tehty rakenne sen sijaan pyritään pitämään kaiken aikaa täysin kuivana. 

Mikäli päädyt hengittävään rakenteeseen ja valitset eristeeksi kosteutta absorboivan puukuitu- tai sellueristeen, suosittelemme käyttämään höyrynsulkumuovin sijaan ilmansulkupaperia tai -kangasta, jotta hengittävän seinärakenteen idea ei tyssää muoviin. 

Mikäli taas haluat estää huoneilmassa olevan vesihöyryn pääsemisen seinärakenteisiin kokonaan ja aiot käyttää höyrynsulkumuovia, voit käyttää eristeenä myös kosteutta ja likaa hylkivää kivivillaa. 

Oli kyse sitten sellu-, puukuitu- tai kivivillasta, hoidamme yläpohjan eristysasennuksen omalla puhalluskalustollamme ja 30 vuoden kokemuksellamme. Eristemateriaaleissa luotamme laadukkaimpiin merkkeihin.

Kysy tarjous!

Kauttamme saat myös Huntonin levyeristeet!

Maarakennus

Maarakennustöissä ei riitä, että osaa ajaa kaivinkonetta. Pitää myös tietää tarkalleen, mitä tekee – erityisesti, kun tehdään esimerkiksi tien tai talon pohjia. 

Kun valitset palveluntarjoajaa kaivinkonetöihin, varmista, että kuljettaja hallitsee toimeksiantosi vaatimat erityiskysymykset kuten suurten kivien lohkominen tai maaporaus esimerkiksi panostusreikiä tai aidantolppien valureikiä varten. Kiinnitä huomiota myös siihen, käykö tarjolla oleva konetyyppi kyseiseen toimeksiantoon.

Alustatyypiltään kaivinkoneet voidaan jakaa pyörä- ja tela-alustaisiin koneisiin. Perusperiaate on, että pyöräalustaisilla koneilla tehdään töitä paikoissa, joissa koneen pyörien alla on koko ajan kantavaa maata. Tela-alustaisilla päästään koneen massasta ja telan leveydestä riippuen melko pehmeisiinkin sekä maastoon. 

Pienissä puutarhatöissä minikaivuri on erinomainen apu. Sillä mahtuu tekemään töitä pienissäkin paikoissa, eivätkä kumitelat tärvele nurmikkoasi pilalle. Talon tai tien pohjaa tehtäessä kone saa taas olla reilusti suurempi, kun paikka ei ole ahdas ja siirreltävää maa-ainesta on kuutioissa mitattuna paljon tai se sisältää suuria kiviä.

Maarakennustyöt teemme keskikokoisella, tela-alustaisella 16,5 tonnin Liebherr R914 Compact -koneellamme, joka on vielä kokonsa puolesta ketterä, mutta josta löytyy massaa raskaampiinkin töihin. Kalustomme mahdollistaa myös maaporauksen niin pehmeään maahan kuin kallioonkin, ja pystymme pilkkomaan suuria kivenlohkareita pienemmiksi.

Kysy tarjous!

Maansiirto

Maarakennustöihin liittyy useimmiten maa- tai kiviainesten tai jopa purkujätteiden poisvientiä ja erityyppisten ainesten paikalle ajoa. 

Kun kaivinkone on työssä, yhteistyön maansiirron kanssa on toimittava saumattomasti, jotta kummankaan ei tarvitse olla jouten. Ison koneen penkillä odottelu on kallista hommaa. Lisäksi maansiirron kustannuksiin vaikuttavat merkittävästi kuljetusetäisyydet. Kannattaakin miettiä tarkkaan, mistä maa-ainekset ajetaan ja minne ylimääräinen aines voidaan laillisesti mutta mahdollisimman edullisesti viedä.

Meiltä onnistuvat myös maa- ja kiviainesten kuljetukset neliakselisella Scania R730 -kuorma-autollamme. Auto on varustettu koukkulavalaitteella, joten myöskään esimerkiksi vaihtolavojen siirrot ja tai tyhjennyskeikat eivät tuota ongelmia. Myös monenlaista muuta voimme tarvittaessa ajaa.

Kysy tarjous!

Suurtehoimurointi & -puhallus

Suurtehoimurointi ja -puhallus ovat tehokkaita menetelmiä erilaisten materiaalien, kuten pölyn, eristeiden, hiekan ja muun jätteen, siirtämiseen vaikeapääsyisistä paikoista. Ne ovat välttämättömiä työkaluja monissa teollisuuden, rakentamisen ja kunnostuksen projekteissa, joissa tarvitaan nopeaa ja tehokasta materiaalin poistoa tai siirtoa.

Suurtehoimurointi hyödyntää voimakkaita imureita, jotka voivat imeä suuria määriä materiaalia lyhyessä ajassa. Tämä tekniikka on ihanteellinen puhdistamaan rakennuspaikkoja, teollisuuslaitoksia ja muita alueita, missä pöly ja muut jätteet voivat kertyä ja aiheuttaa terveys- tai turvallisuusriskin. Suurtehoimurointi on myös ympäristöystävällinen tapa, koska se minimoi ilman saastumisen ja materiaalin hajauttamisen ympäröivälle alueelle.

Suurtehopuhallus puolestaan on tehokas tapa levittää erilaisia materiaaleja, kuten eristeitä tai kuivikkeita, tasaisesti ja nopeasti. Puhallustekniikkaa käytetään usein rakennuksissa eristystyön yhteydessä, kun halutaan varmistaa, että eristemateriaalit tulevat levitetyksi tasaisesti ja tiiviisti, saavuttaen parhaan mahdollisen lämmöneristyksen ja energiatehokkuuden.

Kysy tarjous!

Kokonaispurku & Saneerauspurku

Kokonaispurku ja saneerauspurku ovat kriittisiä vaiheita monissa rakennushankkeissa, jotka vaativat vanhojen rakennusten, rakenteiden tai osien poistamista uudistamisen tai uudelleenrakentamisen tieltä. Nämä palvelut ovat olennaisia paitsi uusien projektien toteutumisen, myös turvallisuuden ja ympäristönsuojelun kannalta.

Kokonaispurkutyöt ovat laajoja toimenpiteitä, joissa koko rakennus tai rakenne puretaan. Tämä vaatii tarkkaa suunnittelua, oikeita työmenetelmiä ja ammattitaitoista tiimiä varmistamaan, että purkutyö suoritetaan turvallisesti ja tehokkaasti, minimoimalla haitat ympäristölle ja ympäröivälle alueelle. Kokonaispurku voi olla tarpeen, kun rakennus on tullut elinkaarensa päähän tai kun alueelle on suunnitteilla täysin uudenlainen käyttötarkoitus.

Saneerauspurku puolestaan keskittyy olemassa olevan rakennuksen tai rakenteen osittaiseen purkamiseen, usein osana laajempaa remonttia tai uudistusta. Saneerauspurussa otetaan huomioon rakennuksen historiallinen arvo, rakenteelliset ehdot ja tulevat käyttötarpeet. Työssä korostuu materiaalien uudelleenkäytön ja kierrätyksen merkitys, ja se edellyttää huolellista suunnittelua ja toteutusta vahingoittamatta jäljellä olevia rakenteita.

Molemmissa palveluissa, suurtehoimuroinnissa ja -puhalluksessa sekä kokonais- ja saneerauspurussa, korostuu ammattitaito, turvallisuus ja ympäristön huomioon ottaminen. Ne ovat ratkaisevan tärkeitä osia monimutkaisessa rakennus- ja kunnostusprosessissa, jotka vaativat osaavaa suunnittelua ja toteutusta.

Kysy tarjous!